معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Job action به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Job action به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Job action به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Job action به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Job action

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Job action

(امریکا- در مورد کسانی که حق اعتصاب ندارند) اعتصاب نیمه کاره، آهسته کاری
Action
عمل، کردار، کار، اقدام، کنش، حرکت، فعل، جدیت، جنبش، جریان
(جمع) رفتار
اثر، تاثیر
طرز کار، عملکرد، وضع و طرز حرکت
رویدادها، حرکات و رفتار شخصیت ها، داستان، (جمع) وقایع
(حقوق) اقامه ی دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، دعوی
عملیات نظامی، حمله، برخورد نظامی
(خودمانی) فعالیت، هیجان
Job
کار، شغل، دخش، ورزه
انجام کار (یا وظیفه یا قرارداد)
مقام، موقعیت شغلی، سمت، پیشه
(عامیانه) تبهکاری، سرقت، کار خلاف
(عامیانه) قضیه، رویداد، موضوع، ماجرا، چیز
(انگلیس : عملی که ظاهرا به خاطر منافع همگانی و ملی ولی باطنا به خاطر منافع شخصی انجام می شود) سواستفاده، زد و بندکردن، بند و بست
کار کنتراتی، مقاطعه، کارچاق کنی، مزدکاری، بنکداری
کار قراردادی انجام دادن، مقاطعه کردن، مقاطعه کاری کردن، کار چاق کردن، مقاطعه ی عمده پذیرفتن (و به مقاطعه کاران فرعی واگذار کردن)، واسطه کاری کردن
عمده فروشی کردن (از تولیدکننده خریدن و به فروشگاه ها فروختن)، بنکداری کردن 0
کار سخت، عمل شاق 1
به مقاطعه دادن 2
(اسب یا کالسکه و غیره) کرایه کردن یا دادن 3
گول زدن، حقه زدن، بامبول سوار کردن
Job (2)
(انجیل)
ایوب
کتاب ایوب (مخفف آن : Jb)
Job (3)
(محلی) رجوع شود به jab
Affirmative action
(امریکا) سیاست جبران بی عدالتی های گذشته نسبت به اقلیت ها (به ویژه سیاهان)
Class action
دعوی حقوقی و دادخواهی که نتیجه ی آن متوجه دسته ی بخصوصی از مردم می شود، دادخواهی سنخی
Delaying action
کنش درنگ آفرین (عملی که برای تاخیراندازی به منظور کسب فرصت مناسب و غیره انجام گیرد)
Direct action
(مبارزات سیاسی) اقدام مثبت، درگیری مستقیم)
Single-action
(تفنگ و غیره) غیراتوماتیک، چخماقی (که باید هر بار چخماق آن را کشید)، گلنگدنی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Job action

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Job action

پانویس

معنی و مفهوم لغت Job action در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Job action به فارسی | کاربرد واژه Job action | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Job action | هم خانواده های کلمه انگلیسی Job action | مترادف کلمه Job action | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Job action | دیکشنری آنلاین Job action | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Job action در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Job action و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Job action to PERSIAN
online source for English definitions of Job action | synonyms of Job action in persian | word origins and etymologies of Job action | audio pronunciations of Job action | example sentences for Job action.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.