Jet set persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Jet set

(پولدارانی که مرتب برای کار یا تفریح با هواپیما سفر می کنند) دایم در سفر و خوشی
Jet
فوران کردن، بر فشاندن، بر جوشیدن، برون جهیدن، (خارج شدن با فشار آب یا گاز یا هوا یا آتش از دهانه ی باریک) برون جستن،جست کردن
با هواپیمای جت رفتن
(اتومبیل) ژیگلور، سوخت پاش
فوران، فشانش، فشش، برجوشش، برون جهش
دهانه، شیپوره، ناوک، پرانگر، فشانه
هواپیمای جت (اسم کامل : jet airplane)، پرا
وابسته به جت، دارای جت
Jet (2)
کهربای سیاه، شبق
سیاه براق، سیاه مرمری، مشکی تیره
Set
نشاندن
گذاشتن، قرار دادن، نهادن، هشتن
نصب کردن، کار گذاشتن
زدن، (آتش) گیراندن
(معمولا با: down) نوشتن، نگاشتن، یادداشت کردن
مهر زدن، صحه گذاردن، امضا کردن
واداشتن، تنظیم کردن، میزان کردن
(استخوان) جا انداختن، بستن، استخوان – بندی کردن
محکم کردن یا شدن، سفت کردن یا شدن، ماسیدن 0
آراستن، چیدن 1
– کردن، – درآودن، – شدن 2
معین کردن، تعیین کردن، معلوم کردن 3
برقرار کردن، بجا گذاشتن، (رکورد و غیره را) شکستن 4
کاشتن 5
متوجه کردن، گرداندن، راندن 6
گماشتن، مستقر کردن 7
(پرنده) روی تخم نشستن 8
مسافرت کردن، (به سفر یا حرکت و غیره) پرداختن، رفتن 9
غروب کردن 0
(محلی) رجوع شود به sit 1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Jet set

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Jet set

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Jet set در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Jet set به فارسی | کاربرد واژه Jet set | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Jet set | هم خانواده های کلمه انگلیسی Jet set | مترادف کلمه Jet set | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Jet set | دیکشنری آنلاین Jet set | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Jet set در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Jet set و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Jet set to PERSIAN
online source for English definitions of Jet set | synonyms of Jet set in persian | word origins and etymologies of Jet set | audio pronunciations of Jet set | example sentences for Jet set
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی