معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Jerkwater به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Jerkwater به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Jerkwater به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Jerkwater به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Jerkwater

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Jerkwater

(امریکا)
قطار راه آهن که به ده کوره ها می رود، قطار فرعی، قطار محلی
(عامیانه) کوچک، بی اهمیت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Jerkwater

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Jerkwater

پانویس

معنی و مفهوم لغت Jerkwater در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Jerkwater به فارسی | کاربرد واژه Jerkwater | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Jerkwater | هم خانواده های کلمه انگلیسی Jerkwater | مترادف کلمه Jerkwater | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Jerkwater | دیکشنری آنلاین Jerkwater | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Jerkwater در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Jerkwater و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Jerkwater to PERSIAN
online source for English definitions of Jerkwater | synonyms of Jerkwater in persian | word origins and etymologies of Jerkwater | audio pronunciations of Jerkwater | example sentences for Jerkwater.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.