معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Javelle water به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Javelle water به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Javelle water به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Javelle water به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Javelle water

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Javelle water

(دارو سازی و غیره) آب ژاول (NaOCL)
Water
آب، ما (H2O)
(معمولا جمع) آب معدنی
رجوع شود به watering place
رجوع شود به watercolor
(جمع) آب های فلات قاره، (آب های) ساحلی
(رود و دریا) ژرفا، عمق آب، میزان آب
(معمولا جمع) دریا
آب منزل، آب لوله، آب نوشیدنی
جزر یا مد، کشند، برکشند یا فرو کشند 0
اشک، سرشک 1
پیشاب، شاش 2
آب دهان، بزاق، خدو 3
شاره ی درونه، کیسه ی آب جنین، آب مشیمه 4
نوع، جنس، درجه (ی خوبی) 5
محلول، آبگونه، آبسانه 6
(سطح پارچه یا فلز و غیره) جلا، براقی، جلا دادن، براق کردن، برق انداختن 7
(در امریکا غیر قانونی است) زیادنمایی دارایی شرکت، نشر سهام به طوری که ارزش کل آنها از ارزش دارایی های شرکت بیشتر باشد، سهام آبکی، برآورد آبکی، سهام آبکی نشرکردن، برآورد آبکی کردن 8
آب دادن، آبیاری کردن، سیراب کردن، مشروب کردن، پسانیدن، آب رساندن به 9
آب (توی چیزی) ریختن، آبکی کردن، آب قاتی (چیزی) کردن 0
(معمولا با: down) ملایم کردن، از شدت (چیزی) کاستن 1
اشک ریختن، پر آب شدن، (چشم یا دهان و غیره) آب افتادن 2
آبگیری کردن، آب گرفتن، آب برداشتن 3
(جانور) آب خوردن، رفع عطش کردن 4
وابسته به یا همانند آب، آبی، آب مانند، در آب، آبزی، آبدوست 5
آبدار، پر آب
Barley water
(انگلیس) ماالشعیر، آبجو غیرالکلی (که از جوشاندن جو در آب به دست می آید)
Branch water
آب رودخانه یا نهر فرعی، شاخانه
آب (به ویژه آب معمولی لوله) که با ویسکی و غیره می آمیزند
Cold-water
(در مورد آپارتمان و غیره) دارای آب سرد (ولی نه آب گرم)
First water
(الماس و مروارید و غیره) بهترین نوع
(مجازی) عالی، مرغوب
Ground water
آب زیر زمینی، آبهای تحت الارضی
Heavy water
(فیزیک و شیمی) آب سنگین (دارای ایزوتوپ های سنگین اکسیژن و هیدروژن)
High water
رجوع شود به high tide
(بالاترین سطح آب رودخانه یا دریاچه و غیره) فرازین کشند، بلنداب
Holy water
(کلیسای کاتولیک) آب مقدس (که کشیش آنرا تبرک کرده و در برخی مراسم به کار می رود)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Javelle water

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Javelle water

پانویس

معنی و مفهوم لغت Javelle water در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Javelle water به فارسی | کاربرد واژه Javelle water | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Javelle water | هم خانواده های کلمه انگلیسی Javelle water | مترادف کلمه Javelle water | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Javelle water | دیکشنری آنلاین Javelle water | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Javelle water در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Javelle water و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Javelle water to PERSIAN
online source for English definitions of Javelle water | synonyms of Javelle water in persian | word origins and etymologies of Javelle water | audio pronunciations of Javelle water | example sentences for Javelle water.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.