Iodic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Iodic acid

(شیمی) اسید یدیک
Iodic
(شیمی) وابسته به ید، یدی
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Iodic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Iodic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Iodic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Iodic acid به فارسی | کاربرد واژه Iodic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Iodic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Iodic acid | مترادف کلمه Iodic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Iodic acid | دیکشنری آنلاین Iodic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Iodic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Iodic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Iodic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Iodic acid | synonyms of Iodic acid in persian | word origins and etymologies of Iodic acid | audio pronunciations of Iodic acid | example sentences for Iodic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی