Investment bank persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Investment bank

بانک سرمایه گذاری
Investment
سرمایه گذاری
صرف
پوشاک، روپوش
گمارش (طی مراسم رسمی)
محاصره
Bank
بانک
ساختمان یا محل بانک
صندوق پس انداز
در بانک گذاشتن، معامله ی بانکی انجام دادن
(در قمار و بازی های با ورق و ژتون) موجودی هر بازیکن در قمار، موجودی قمارخانه
(پزشکی) محل گردآوری و توزیع خون وبرخی از اعضای بدن که در پیوند به کار می روند
(کامپیوتر) انبار، گروه، دسته
Bank (2)
توده (ابر و برف و خاک و غیره)، انباشت، تلنبار
برآمدگی، شیب تند (مثلا کنار تپه)، ساحل رود، پشته (مثلا کنار دریا یا رودخانه)، رودکنار، تل
(در دریا و دریاچه) جای کم ژرفا، پایاب، آبتل
(هواپیمایی) کج کردن هواپیما در جهت چرخش
(راهسازی) شیب دار کردن جاده در جهت پیچ جاده (برای جلوگیری از پرت شدن خودرو)
(معدن) بالا یا سر رگه ی خاک معدنی
(از خاک) پشته درست کردن، انباشتن، دیواره ی خاکی درست کردن
(با افزودن چوب و جابجا سازی خاکستر) آتش را درست کردن (به طوری که آهسته و طولانی بسوزد)
(بسکتبال) توپ را جوری زدن که به تخته بخورد و وارد حلقه شود 0
(بیلیارد) برای رسیدن به مقصود توپ را به دیواره زدن
Bank (3)
(در کشتی های بزرگ قدیم که اسرا در آن پارو می زدند)، نیمکت پاروزنان
پاروزنان بیگار
ردیف پاروها
ردیف هر چیز
(در پیانو و هر چیز کلید دار) ردیف کلیدها
ردیف کردن

 

معنی و مفهوم لغت Investment bank در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Investment bank به فارسی | کاربرد واژه Investment bank | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Investment bank | هم خانواده های کلمه انگلیسی Investment bank | مترادف کلمه Investment bank | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Investment bank | دیکشنری آنلاین Investment bank | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Investment bank در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Investment bank و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Investment bank to PERSIAN
online source for English definitions of Investment bank | synonyms of Investment bank in persian | word origins and etymologies of Investment bank | audio pronunciations of Investment bank | example sentences for Investment bank
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی