معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Intervene به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Intervene به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Intervene به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Intervene به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Intervene

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Intervene

(میان دو چیز رفتن یا قرار گرفتن) فاصله انداختن یا افتادن، سوا کردن، (از هم) جدا کردن
(میان دو رویداد یا زمان اتفاق افتادن) پیش آمدن، رخ دادن، میان آمدن
مزاحم شدن یا بودن، زاید بودن، توی دست و پا بودن، مداخله ی کردن، مداخله درمانی کردن
موثر بودن، تحت تاثیر قرار دادن، پا درمیانی کردن، میانجی شدن، پامیان گذاردن
(حقوق) برای حفظ حقوق خود به عنوان شخص ثالث وارد مرافعه شدن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Intervene

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Intervene

پانویس

معنی و مفهوم لغت Intervene در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Intervene به فارسی | کاربرد واژه Intervene | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Intervene | هم خانواده های کلمه انگلیسی Intervene | مترادف کلمه Intervene | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Intervene | دیکشنری آنلاین Intervene | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Intervene در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Intervene و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Intervene to PERSIAN
online source for English definitions of Intervene | synonyms of Intervene in persian | word origins and etymologies of Intervene | audio pronunciations of Intervene | example sentences for Intervene.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.