Interior design persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Interior design

(طرح ریزی و ساختن داخل بنا که گاهی شامل درون آذینی هم می شود) توکاری، درون آرایی
Design
نقشه ی چیزی را طرح کردن، انگاره کشی کردن، نقشه کشیدن
طرح و اجرا کردن (به ویژه امور هنری)، پردازش کردن، – پردازی
(در فکر خود) مطرح کردن، ابداع کردن، تدبیر کردن، تعبیه کردن، ترتیب دادن، تنظیم کردن
در نظر داشتن، خیال (کاری را) داشتن، قصد داشتن، در نظر گرفتن، تخصیص دادن
(برای هدفی) کنارگذاشتن، منظور کردن
طراحی کردن، الگوسازی کردن، طرح ریزی کردن، برنامه ریزی کردن، نگاریدن، نهرنگ کردن
طرح، نقشه، پروژه، الگو، کروکی، نگاره، گزار، رونگار، نهرنگ، انگاره، نگار
هدف، نتیجه، مقصود، پیامد
الگو، ترتیب، مشیت 0
(جمع – معمولا با: on یا upon) نقشه ی نابکارانه داشتن، هدف سو داشتن 1
هنر طراحی، الگوسازی، نقشه کشی، برنامه ریزی، طرح ریزی، نهرنگ گری، نقشگری 2
نقش، نقشبندی، نقش و نگار، ترتیب رنگ ها و شکل ها
Interior
درونی، داخلی، درونین (در برابر: برونی exterior)
درون کشوری، (واقع در داخل سرزمین نه مرزهای آن) درون سرزمینی، درون مرزی
باطنی، کنه
درون، داخل، اندرون
درون مرز، درون سرزمین، درون کشور
Interior angle
(هندسه) زاویه ی داخلی، زاویه ی متداخل، درون گوشه
Interior decoration
(رشته ی تحصیلی و شغلی) تزیینات داخلی، درون آذینی، در آذینگری
Interior monologue
(ادبیات) تک گویی درونی، تک گویی باطنی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Interior design

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Interior design

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Interior design در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Interior design به فارسی | کاربرد واژه Interior design | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Interior design | هم خانواده های کلمه انگلیسی Interior design | مترادف کلمه Interior design | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Interior design | دیکشنری آنلاین Interior design | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Interior design در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Interior design و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Interior design to PERSIAN
online source for English definitions of Interior design | synonyms of Interior design in persian | word origins and etymologies of Interior design | audio pronunciations of Interior design | example sentences for Interior design
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی