معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Inexpertly به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Inexpertly به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Inexpertly به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Inexpertly به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Inexpertly

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Inexpertly

ازروی ناشی گری، ازروی کار ناشناسی، ازروی عدم تخصص یا عدم خبرگی
Act
کردار، عمل، کار، کنش، ادا، ژست، فعل، حرکت، رفتار، فریضه
(حقوق) حکم دادگاه، رای مجلس شورا، قانون، مصوبه، متن قانون، حکم، لایحه، سند
(در تئاتر و اپرا) بخش، پرده
(در برنامه های چند نمایشی) هر یک از نمایش ها
وانمود، تظاهر
رل بازی کردن، نقش ایفا کردن، ادای کسی را در آوردن، بازی در آوردن، فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، نمایش دادن، وانمود کردن
رفتار کردن، اقدام کردن، دست به کار شدن، عمل کردن
کار چیزی را کردن، به مثابه چیزی بودن
جانشین یا نماینده بودن 0
اثر کردن
Re-act
دوباره کردن یا انجام دادن، دوباره عمل کردن
Riot Act
(انگلیس – قانون مصوبه ی 5171) ممنوعیت گردهمایی بیش از دوازده نفر (اگر مخل نظم عمومی بشوند)
Stamp Act
(تاریخ انگلیس و امریکا) لایحه ی تمبر (که امریکاییان را مجبور می کرد مالیات اضافه بدهند: 6
5671)
Volstead Act
(امریکا – 9191 تا 3391) قانون منع فروش مشروبات الکلی
Act of God
(حقوق) قوه ی قاهره، حوادث قهری (مثل زلزله و سیل و غیره)، حوادث طبیعی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Inexpertly

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Inexpertly

پانویس

معنی و مفهوم لغت Inexpertly در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Inexpertly به فارسی | کاربرد واژه Inexpertly | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Inexpertly | هم خانواده های کلمه انگلیسی Inexpertly | مترادف کلمه Inexpertly | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Inexpertly | دیکشنری آنلاین Inexpertly | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Inexpertly در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Inexpertly و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Inexpertly to PERSIAN
online source for English definitions of Inexpertly | synonyms of Inexpertly in persian | word origins and etymologies of Inexpertly | audio pronunciations of Inexpertly | example sentences for Inexpertly.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.