معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Incrustation به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Incrustation به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Incrustation به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Incrustation به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Incrustation

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Incrustation

پوسته، قشر، پوشش، اندود، نما، نمای مرمر، ترصیع، خوی دیرینه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Incrustation

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Incrustation

پانویس

معنی و مفهوم لغت Incrustation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Incrustation به فارسی | کاربرد واژه Incrustation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Incrustation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Incrustation | مترادف کلمه Incrustation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Incrustation | دیکشنری آنلاین Incrustation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Incrustation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Incrustation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Incrustation to PERSIAN
online source for English definitions of Incrustation | synonyms of Incrustation in persian | word origins and etymologies of Incrustation | audio pronunciations of Incrustation | example sentences for Incrustation.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.