Hypophosphoric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Hypophosphoric acid

(شیمی) اسید هیپوفسفریک (H4P2O6 که حاصل اکسیده کردن فسفر در هوای نم دار است)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Hypophosphoric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Hypophosphoric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Hypophosphoric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Hypophosphoric acid به فارسی | کاربرد واژه Hypophosphoric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Hypophosphoric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Hypophosphoric acid | مترادف کلمه Hypophosphoric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Hypophosphoric acid | دیکشنری آنلاین Hypophosphoric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Hypophosphoric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Hypophosphoric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Hypophosphoric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Hypophosphoric acid | synonyms of Hypophosphoric acid in persian | word origins and etymologies of Hypophosphoric acid | audio pronunciations of Hypophosphoric acid | example sentences for Hypophosphoric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی