Hydrochloric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Hydrochloric acid

(شیمی) اسید هیدروکلریک (HCl)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Hydrochloric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Hydrochloric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Hydrochloric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Hydrochloric acid به فارسی | کاربرد واژه Hydrochloric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Hydrochloric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Hydrochloric acid | مترادف کلمه Hydrochloric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Hydrochloric acid | دیکشنری آنلاین Hydrochloric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Hydrochloric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Hydrochloric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Hydrochloric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Hydrochloric acid | synonyms of Hydrochloric acid in persian | word origins and etymologies of Hydrochloric acid | audio pronunciations of Hydrochloric acid | example sentences for Hydrochloric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی