معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Humor به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Humor به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Humor به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Humor به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Humor

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Humor

(سابقا : هریک از این چهار خلط: خون و بلغم و سودا و صفرا که معتقد بودند سلامتی و خصلت افراد وابسته به آنهاست)، خلط(اخلاط)، گش، تن آبگونه
خو، طبع، خصلت، منش، سرشت
هوس، ویر
(هر ویژگی که چیزی را مضحک بکند) بامزگی، خنده داری، مزاح (داری)، خنده آوری، لوده واری، هزل، شوخ طبعی، شوخی،شوخگری، شوخ سرشتی
مزاج، آمیغ
دل (کسی را) بدست آوردن، به دلخواه کسی رفتار کردن، لوس کردن
(خود را) وفق دادن با
Aqueous humor
(کالبدشناسی) زلالیه (ماده ای که فضاهای خلفی و قدامی چشم در جلو عدسی را پر کرده است)
Gallows humor
مزاح و شوخی بدبینانه و حاکی از درد، (در مورد کسی که با فاجعه روبرو است) شوخ طبعی سوزناک، لطیفه ی تیزابی
Good humor
سرحال بودن، اهل مزاح بودن، مزاح، شوخ و شنگی، خوش مشربی
Ill humor
بدخلقی، بد اخلاقی، ترشرویی، عبوسی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Humor

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Humor

پانویس

معنی و مفهوم لغت Humor در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Humor به فارسی | کاربرد واژه Humor | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Humor | هم خانواده های کلمه انگلیسی Humor | مترادف کلمه Humor | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Humor | دیکشنری آنلاین Humor | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Humor در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Humor و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Humor to PERSIAN
online source for English definitions of Humor | synonyms of Humor in persian | word origins and etymologies of Humor | audio pronunciations of Humor | example sentences for Humor.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.