Honey pot persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Honey pot

(در میان برخی مورچگان) مور عسل انبار (دسته ای از مورچگان که در خود شهد ذخیره می کنند تا بعدا به مصرف همه ی مورچه هابرسد)
کاسه ی عسل (کاسه ی مومی که برخی زنبوران برای اندوختن خوراک می سازند)
Honey
عسل، منج، انگبین، کواره
(هر چیز عسل مانند) شیرین، شیرینی، ملاحت، دلپذیر(ی)، نازنین
(در صدا زدن) عزیزم، عزیز، جانم، جان
عسلی کردن، شیرین کردن، عسل زدن به
با محبت و نرمی صحبت کردن، عاشقانه سخن گفتن
چاپلوسی کردن، شیره مالی کردن
Pot
(ظرف گرد به هر اندازه و از فلز یا سفال یاشیشه) دیگ، کرنگ، دیگچه، کماجدان، دیزی، پاتیل، لوید، کتری، قوری، بستو
ظرف و محتوای آن
رجوع شود به potful
یک کوزه می (یا مشروب الکلی دیگر)
مشروب (الکلی)
رجوع شود به chamber pot
(خودمانی – با: the) مستراح
(خودمانی – قمار) همه ی پول شرط بندی شده، مبلغ روی میز، (بازی ورق) بانک
گلدان (flower pot هم می گویند) 0
رجوع شود به lobster pot 1
رجوع شود به chimney pot 2
(عامیانه)رجوع شود به potshot 3
شکم گنده (رجوع شود به potbelly) 4
در دیگ یا گلدان و غیره گذاشتن 5
در بستو و غیره نگهداری کردن 6
در دیگ و غیره پختن 7
(با تفنگ) شکار کردن، تیر اندازی کردن 8
(عامیانه) به دست آوردن، گیر آوردن، گیر انداختن 9
پول هنگفت
Pot (2)
(خودمانی) ماری جوانا
Honey badger
رجوع شود به ratel

 

معنی و مفهوم لغت Honey pot در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Honey pot به فارسی | کاربرد واژه Honey pot | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Honey pot | هم خانواده های کلمه انگلیسی Honey pot | مترادف کلمه Honey pot | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Honey pot | دیکشنری آنلاین Honey pot | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Honey pot در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Honey pot و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Honey pot to PERSIAN
online source for English definitions of Honey pot | synonyms of Honey pot in persian | word origins and etymologies of Honey pot | audio pronunciations of Honey pot | example sentences for Honey pot
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی