Holy Father persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Holy Father

عنوان پاپ اعظم
Father
پدر، بابا، والد، اب (آبا)
ناپدری (stepfather دقیق تر است)
رجوع شود به father-in-law
پدر جانور یا گیاه
نگهدار، محافظ، پشت و پناه
(معمولا جمع)نیاکان، اجداد، پیشینیان
بنیادگذار، موسس، ابداع کننده، مخترع، پیش گام، پیش کسوت
مرد قابل احترام (به خاطر سن یا مقام و غیره)
(روم باستان) سناتور 0
(معمولا جمع) ریش سفید محل، بزرگ (بزرگان) شهر،ارشد 1
(معمولا F بزرگ) هریک از بزرگان اولیه ی کلیسا، بنیان گذار مسیحی 2
(معمولا F بزرگ) کشیش 3
(بچه) پس انداختن 4
پدری کردن (در حق کسی)، سرپرستی کردن، بزرگ کردن (بچه) 5
به وجود آوردن، بنیادگذاردن، تاسیس کردن، بنا نهادن،ابداع کردن 6
مسئولیت (چیزی را) به عهده گرفتن 7
(معمولا با : on) به گردن کسی انداختن، نسبت دادن F( -18 بزرگ) خدا، یزدان، الله
Holy
مقدس، اشو، سپنتا، آناهیتا H( -2 بزرگ) الهی، خدایی، یزدانی، آسمانی
پارسا، دیندار، پرهیزکار
(امریکا – خودمانی – برای تشدید معنی به کار می رود)
جا یا چیز یا شخص مقدس
City father
ریش سفید شهر، عضو برجسته ی انجمن شهر، یکی از رجال شهر، شهر سالار
Father confessor
کشیشی که به اقرار مردم گوش فرامی دهد
ناصح، پندگر، اندرزگر
Father image
جانشین پدر، مانند پدر، پدرسان
Father Time
(نشان زمان و نماد پیری) پیرمردی که در یک دست داس و در دست دیگر ساعت حمل می کند، پدر زمان

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Holy Father

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Holy Father

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Holy Father در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Holy Father به فارسی | کاربرد واژه Holy Father | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Holy Father | هم خانواده های کلمه انگلیسی Holy Father | مترادف کلمه Holy Father | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Holy Father | دیکشنری آنلاین Holy Father | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Holy Father در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Holy Father و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Holy Father to PERSIAN
online source for English definitions of Holy Father | synonyms of Holy Father in persian | word origins and etymologies of Holy Father | audio pronunciations of Holy Father | example sentences for Holy Father
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی