معنی و ترجمه کلمه انگلیسی High-sounding به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی High-sounding به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی High-sounding به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی High-sounding به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه High-sounding

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه High-sounding

پر طمطراق، متظاهرانه، غلط انداز، آواز دهل مانند

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی High-sounding

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه High-sounding

پانویس

معنی و مفهوم لغت High-sounding در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی High-sounding به فارسی | کاربرد واژه High-sounding | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه High-sounding | هم خانواده های کلمه انگلیسی High-sounding | مترادف کلمه High-sounding | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت High-sounding | دیکشنری آنلاین High-sounding | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه High-sounding در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر High-sounding و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word High-sounding to PERSIAN
online source for English definitions of High-sounding | synonyms of High-sounding in persian | word origins and etymologies of High-sounding | audio pronunciations of High-sounding | example sentences for High-sounding.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.