معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Helot به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Helot به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Helot به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Helot به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Helot

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Helot

(در اسپارت باستان) هلت (پایین ترین طبقه ی دهقانان) H( -2 کوچک) بنده، برده، سرف

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Helot

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Helot

پانویس

معنی و مفهوم لغت Helot در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Helot به فارسی | کاربرد واژه Helot | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Helot | هم خانواده های کلمه انگلیسی Helot | مترادف کلمه Helot | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Helot | دیکشنری آنلاین Helot | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Helot در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Helot و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Helot to PERSIAN
online source for English definitions of Helot | synonyms of Helot in persian | word origins and etymologies of Helot | audio pronunciations of Helot | example sentences for Helot.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.