معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Hard core به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Hard core به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Hard core به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Hard core به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Hard core

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Hard core

مرکز سخت (هر چیز)، هسته ی مرکزی، سخت هسته
(مجازی) گروه سرسخت
Hard-core
وابسته به سخت هسته، سخت هسته ای
دو آتشه، سرسخت، تمام و کمال

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Hard core

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Hard core

پانویس

معنی و مفهوم لغت Hard core در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Hard core به فارسی | کاربرد واژه Hard core | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Hard core | هم خانواده های کلمه انگلیسی Hard core | مترادف کلمه Hard core | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Hard core | دیکشنری آنلاین Hard core | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Hard core در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Hard core و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Hard core to PERSIAN
online source for English definitions of Hard core | synonyms of Hard core in persian | word origins and etymologies of Hard core | audio pronunciations of Hard core | example sentences for Hard core.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.