Greenback Party persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Greenback Party

(آمریکا) حزب سیاسی (که بعد از جنگ های داخلی تاسیس شد و معتقد بود که پول بی پشتوانه ی صادره از سوی دولت فدرال یگانه پول رسمی کشور باشد)
Greenback
(آمریکا) اسکناس (چون اسکناس های آمریکا به رنگ سبز است)، پشت سبز
Party
حزب، هنگان
گروه، هیات، دسته، اکیپ
مهمانی، سور، بزم
(عمل یا طرح و غیره) شرکت کننده، همباز، طرف (معمولا با: to)
(عامیانه) شخص، یارو
حزبی، وابسته به حزب، هنگانی
وابسته به مهمانی، سوری
مهمانی دادن یا رفتن، سور دادن، سورچرانی کردن، عیش و عشرت کردن، نیش و نوش کردن
مشترک، انبازین
Block party
(امریکا) مهمانی اهل محل (که در یکی از پارک ها یا خیابان های محله برگزار می شود و خیابان های اطراف را قرق می کنند)
Communist Party
حزب کمونیست
Democratic Party
(امریکا) حزب دموکرات (تاسیس : 0281)
Federalist Party
(امریکا) حزب فدرالیست (یا فدرال) که در سال های 618
9871 به هواداری از نظام فدرال با یک حکومت مرکزی پراختیار فعالیت می کرد
Hen party
(عامیانه) مهمانی زنانه
House party
(مهمانی که مهمان ها یک یا چند شب در خانه ی میزبان می خوابند) مهمانی شبانه روزی، مهمانی شبخواب، مهمانی ماندگار
مهمان (یا مهمانان) ماندگار
Labor party
حزب کارگری
(انگلیس : Labour Party) حزب کارگر
1

 

معنی و مفهوم لغت Greenback Party در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Greenback Party به فارسی | کاربرد واژه Greenback Party | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Greenback Party | هم خانواده های کلمه انگلیسی Greenback Party | مترادف کلمه Greenback Party | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Greenback Party | دیکشنری آنلاین Greenback Party | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Greenback Party در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Greenback Party و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Greenback Party to PERSIAN
online source for English definitions of Greenback Party | synonyms of Greenback Party in persian | word origins and etymologies of Greenback Party | audio pronunciations of Greenback Party | example sentences for Greenback Party
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی