Gravitational wave persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Gravitational wave

(فیزیک و ستاره شناسی) موج گرانشی (جاذبه ای که به سرعت نور در فضا حرکت می کند و علت فرضی آن شتاب ناگهانی جسم پرجرمی است)
Gravitational lens
(فیزیک و ستاره شناسی) عدسی گرانشی (کهکشان یا هر توده ی عظیم مشابهی که نیروی جاذبه آن آنقدر زیاد است که نور اجرام سماوی دور دست را منکسر می کند)
Wave
موج، خیزه، خیزاب، آبخیز
فر، جعد، تاب گیسو، چین و شکن، پیچ و تاب
(جمع – با: the) دریا
حرکت، تکان، جنب، جنباندن، نوسان، اهتزاز
نوسان کردن، تکان خوردن، به اهتزاز درآمدن، پس و پیش رفتن، به نوسان درآمدن
موج زدن، تموج داشتن، خیزه داشتن
(با: at) دست تکان دادن
تکان دادن، پس و پیش بردن، به اهتزاز در آوردن، به نوسان در آوردن
فرفری بودن، چین و شکن داشتن، مجعد بودن، پیچ و تاب داشتن 0
فر زدن، مجعد کردن 1
(با تکان دادن دست یا پرچم و غیره) علامت دادن، اشاره کردن، هدایت کردن
Wave (2)
(نیروی دریایی امریکا) عضو وایوز (رجوع شود به waves)
Alfven wave
(فیزیک) موج آلون (موجی که در پلاسما بسوی میدان مغناطیسی حرکت می کند)
Alpha wave
(پزشکی) موج آلفا (هر یک از امواج برقی صادره از بخش های جداری و خلفی مغز که دارای بسامدی بین 8 تا 31 هرتس می باشد وعلامت استراحت و آرامش مغزی است) (alpha rhythm هم می گویند)
Beta wave
موج بتا (امواج الکتریکی صادره از بخش آهیانه ای و قدامی مغز سر که بسامد آن در بیداری بین 31 تا 03 هرتز است) (beta rhythm هم می گویند)
Brain wave
موج الکتریکی مغز (که عقربه ی مغزنگار را به حرکت در می آورد)
(عامیانه) الهام ناگهانی (brainstorm)
Cold wave
(هوا شناسی) موج هوای سرد
(آرایش گیسو) فر شش ماهه، فر سرد
Delta wave
(پزشکی) موج دلتا (امواج برقی که از مغز انسان ساطع می شوند و بسامدی کمتر از چهار hertz دارند – نشانگر خواب ژرف یا بیماری مغزی) (delta rhythm هم می گویند)
1

 

معنی و مفهوم لغت Gravitational wave در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Gravitational wave به فارسی | کاربرد واژه Gravitational wave | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Gravitational wave | هم خانواده های کلمه انگلیسی Gravitational wave | مترادف کلمه Gravitational wave | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Gravitational wave | دیکشنری آنلاین Gravitational wave | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Gravitational wave در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Gravitational wave و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Gravitational wave to PERSIAN
online source for English definitions of Gravitational wave | synonyms of Gravitational wave in persian | word origins and etymologies of Gravitational wave | audio pronunciations of Gravitational wave | example sentences for Gravitational wave
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی