Grave accent persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Grave accent

اکسان گراو (که در فرانسه برای نشان دادن طول و ماهیت حروف صدادار به کار می رود و بدین شکل است : (ش)، در انگلیسی این علامت برای نشان دادن اکسان (یا تاکید) ثانوی در تلفظ واژه ها به کار می رود مثلا: typewriter، (در شعر و غیره) این علامت نشان آن است که حرف با صدا باید کاملا تلفظ شود مثلا: helped (به عبارت دیگر این واژه به جای یک سیلاب دو سیلاب پیدا می کند)
Accent
تشدید، تکیه ی صدا، مد، اکسان، فشار هجا، تاکید، قوت
علامت فشار هجا
لهجه
لحن، سبک، ضرب، آهنگ، مشخصات برجسته
(موسیقی) فشار یا تکیه بر نت بخصوص، با فشار ادا کردن (هجا یا واژه)
تاکید کردن
Grave
گور، قبر، مزار، مرقد، آرامگاه
مرگ، موت، فنا، هلاکت
(مهجور) خاک کردن، در گور گذاشتن، قبر کندن
(قدیمی) کنده کاری کردن، تراش دادن، تندیس ساختن، حک کردن، نقش کردن
Grave (2)
مهم، حیاتی، خطرناک، وخیم، گران، اندوه آور، تاثرانگیز، ناگوار
(الهیات) کبیره، مهلک، اهریمنی
باوقار، موقر، سنگین، وزین، جدی
گرفته، تیره
(در فرانسوی) اکسان گراو
Grave (3)
مجسمه سازی، مهر سازی
Grave (4)
(کشتیرانی) ته بیرونی کشتی را پاک کردن و از نو قیراندود کردن، (زیر کشتی را) گل تراشی کردن
Grave (5)
(دستور در موسیقی) آهسته و با هیبت (بنوازید)
Acute accent
نشان (س) که :
برای نشان دادن کیفیت و طول حروف صدادار به کار می رود (مثلا در واژه ی فرانسه ی idee)
برای نشان دادن فشارهجا (مثلا واژه ی اسپانیایی ole)
برای نشان دادن تکیه بر هجاها در شعر انگلیسی (مثلا worked یا called)
Tonic accent
(آوا شناسی) فشار بر هجا، واجبخش فشار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Grave accent

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Grave accent

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Grave accent در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Grave accent به فارسی | کاربرد واژه Grave accent | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Grave accent | هم خانواده های کلمه انگلیسی Grave accent | مترادف کلمه Grave accent | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Grave accent | دیکشنری آنلاین Grave accent | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Grave accent در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Grave accent و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Grave accent to PERSIAN
online source for English definitions of Grave accent | synonyms of Grave accent in persian | word origins and etymologies of Grave accent | audio pronunciations of Grave accent | example sentences for Grave accent
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی