معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Geld به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Geld به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Geld به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Geld به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Geld

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Geld

(به ویژه در مورد اسب) اخته کردن
تضعیف کردن، (از چیز مهمی) محروم کردن
Geld (2)
(انگلیس – زمان انگلوساکسون ها و نرمان ها) خراج سلطنتی، مالیاتی که زمین داران به پادشاه می دادند

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Geld

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Geld

پانویس

معنی و مفهوم لغت Geld در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Geld به فارسی | کاربرد واژه Geld | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Geld | هم خانواده های کلمه انگلیسی Geld | مترادف کلمه Geld | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Geld | دیکشنری آنلاین Geld | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Geld در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Geld و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Geld to PERSIAN
online source for English definitions of Geld | synonyms of Geld in persian | word origins and etymologies of Geld | audio pronunciations of Geld | example sentences for Geld.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.