Gallic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Gallic acid

(شیمی) جوهر مازو، اسید گالیک به فرمول (OH(3C6H2COOH) – در عکاسی و رنگ سازی کاربرد دارد)
Gallic
(شیمی) مازویی، وابسته به گالیم سه بنیانی
Gallic (2)
وابسته به کشور باستانی گال و مردمش، گالی
فرانسوی
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Gallic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Gallic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Gallic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Gallic acid به فارسی | کاربرد واژه Gallic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Gallic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Gallic acid | مترادف کلمه Gallic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Gallic acid | دیکشنری آنلاین Gallic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Gallic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Gallic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Gallic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Gallic acid | synonyms of Gallic acid in persian | word origins and etymologies of Gallic acid | audio pronunciations of Gallic acid | example sentences for Gallic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی