Future life persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Future life

(مذهب) زندگی پس از مرگ، سرای باقی
Future
آینده، آتیه
(دستور زبان) زمان آینده، مستقبل
(بازرگانی – جمع) معاملات سلف، قراردادهای آتی
Life
جان، زندگی، حیات
انسان زنده، آدم جاندار، شخص، نفر
موجودات، طبقه ی ویژه ای از جانداران، زیست مندان
عمر
زندان ابد، برای تمام عمر
چگونگی زندگی
مایه ی حیات، رکن اصلی
سرچشمه ی شور و نشاط
شور و نشاط، سرزندگی، حرارت و اشتیاق 0
زیست زمان، طول عمر 1
مدت قانونی بودن (یا معتبر بودن) مدرک و غیره 2
زندگی نامه، شرح زندگی (biography هم می گویند) 3
رجوع شود به life insurance 4
(هنر به ویژه نقاشی) ویژگی های زندگی مانند، ویژگی های چیزهای زنده، مدل زنده
Future perfect
(دستور زبان) آینده ی کامل
Future shock
تکانه ی آینده، آینده زدگی
Half-life
(مواد رادیواکتیو یا تابشگر) نیمه عمر، نیم زیست، نیم عمر (half life هم می گویند)
High life
زندگی شیک و پر تجمل، زندگی پر ریخت و پاش
نوعی رقص تند
Life belt
کمربند نجات، کمربند ایمنی
Life buoy
(برای نجات غریق و غیره) حلقه ی نجات

 

معنی و مفهوم لغت Future life در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Future life به فارسی | کاربرد واژه Future life | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Future life | هم خانواده های کلمه انگلیسی Future life | مترادف کلمه Future life | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Future life | دیکشنری آنلاین Future life | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Future life در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Future life و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Future life to PERSIAN
online source for English definitions of Future life | synonyms of Future life in persian | word origins and etymologies of Future life | audio pronunciations of Future life | example sentences for Future life
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی