معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Foul به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Foul به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Foul به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Foul به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Foul

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Foul

(بو) متعفن، گند، بدبو، گندناک، گست، شمغند، شماگند
(بسیار) کثیف، پلشت، شوخگن، پژوین
چرک انباشت، پرکثافت، گرفته شده (در اثر انباشتگی فضولات)، مسدود، بند آمده
(خوراک) فساد، گندیده، پوسیده
(کلام یا تصویر و غیره) قبیح، ناپسند، زشت، مستهجن، ناشایست
شیطانی، خبیث، رذل، شرور، شرارت بار، مشمئز کننده
(هوا) توفانی، خراب، افتضاح
(طناب و غیره) درهم گیر کرده، به هم گوریده، به هم تاب خورده
(ورزش و مسابقه) خطا، فول، خطا کردن، فول کردن 0
خائن، خیانتکار، ناامین، نادرست 1
(انگلیس – محلی) بدقیافه، زشت 2
(عامیانه) ناخوشایند 3
(چاپ) پرغلط، دارای خطخوردگی و حاشیه نویسی 4
کثیف کردن یا شدن، نجس کردن یا شدن، پلشت کردن، آلوده کردن 5
بی آبرو کردن، شرف کسی را لکه دار کردن، به ناموس کسی خدشه وارد آوردن، سرشکسته کردن 6
(لوله و غیره را) مسدودکردن، بند آوردن یا آمدن، گیر کردن، گرفتن 7
(طناب و غیره) گوریدن، به هم تابیده شدن، درهم گیر کردن، گوراندن
Language
زبان، لسان، هزوان
وسیله ی تبادل اندیشه یا خبر و غیره
گویش، زبان گروهی، طرز تکلم، سخنگویی، ویژه هزوان
رجوع شود به linguistics
Body language
ارتباط غیرکلامی، (بیان به وسیله ی حرکات بدن و حالت قیافه) تنگویی
Foul ball
(بیس بال) گوی که خارج از زمین بازی فرود آمده باشد
Foul line
(بسکتبال) خط پرتاب آزاد (خطی که از پس آن به سوی حلقه، توپ افکنده می شود به ویژه هنگام ارتکاب خطا از طرف تیم مقابل)
(تنیس و بیس بال و غیره) خط دور محوطه ی بازی (که بیرون از آن ((اوت)) محسوب می شود)
Foul play
(ورزش) ناجوانمردی، نادرستی، خطای عمدی
عمل شنیع، جنایت، آدمکشی
Foul shot
رجوع شود به free throw
Foul tip

Foul-up
درهم و برهمی، درهم گوریدگی، ندانم کاری، افتضاح، خیطی
Language arts
(دبستان و دبیرستان : درس هایی که هدفشان تقویت نگارش و خواندن و حرف زدن است مانند قرائت و انشا و دستور زبان) هنرهای زبانی، هنرهای هزوانی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Foul

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Foul

پانویس

معنی و مفهوم لغت Foul در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Foul به فارسی | کاربرد واژه Foul | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Foul | هم خانواده های کلمه انگلیسی Foul | مترادف کلمه Foul | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Foul | دیکشنری آنلاین Foul | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Foul در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Foul و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Foul to PERSIAN
online source for English definitions of Foul | synonyms of Foul in persian | word origins and etymologies of Foul | audio pronunciations of Foul | example sentences for Foul.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.