معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Forum به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Forum

(روم باستان) میدان شهر (که برخی امور سیاسی و قانونی در آنجا کنکاش یا رسیدگی می شد)
دادگاه، محکمه ی عدل، دیوانخانه
تبادل نظر، کنکاش، سگالش، هم اندیشی، گردهمایی
(بخشی از روزنامه یا برنامه ی رادیویی و یا هرجایی که در آن امور اجتماعی و همگانی مورد بحث و شور قرار می گیرد) محل تبادل نظر، محل برخورد آرا، سگالگاه، کنگاشگاه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Forum

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Forum

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Forum در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Forum به فارسی | کاربرد واژه Forum | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Forum | هم خانواده های کلمه انگلیسی Forum | مترادف کلمه Forum | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Forum | دیکشنری آنلاین Forum | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Forum در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Forum و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Forum to PERSIAN
online source for English definitions of Forum | synonyms of Forum in persian | word origins and etymologies of Forum | audio pronunciations of Forum | example sentences for Forum.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی