معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Format به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Format به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Format به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Format به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Format

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Format

(اندازه و شکل و نوع حروف و نوع کاغذ و حاشیه بندی و فواصل سطرهای صفحه یا کتاب یا جزوه و غیره) صفحه آرایی، قطع کتاب،شکل صفحه (در مقایسه با محتوای آن)، دیس پردازی
(برنامه ی تلویزیونی و غیره) طرح، دیسمندی، دیس پردازی
(کامپیوتر) آرایش، فورمت
(صفحه ی کتاب و غیره – برنامه ی تلویزیونی و غیره) طرح بندی کردن، صفحه آرایی کردن، دیس پردازی کردن
Address
نشانی، آدرس
آدرس نوشتن
مخاطب قرار دادن، صحبت کردن، نوشتن به
توجه کردن، مورد ملاحظه قرار دادن
سخنرانی، نطق، سخنوری، خطابه
طرز گفتار، سبک سخنوری
(جمع) خواستگاری، جویایی احوال
(ورزش گلف) برای زدن توپ جبهه گرفتن، (در تیراندازی با کمان) بدن را به حال کمان گیری و هدف گیری در آوردن
(کامپیوتر) نشانی دادن 0
(مهجور) آماده کردن
Public-address system
(در محل های عمومی) بلندگو، سازگان صدا رسانی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Format

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Format

پانویس

معنی و مفهوم لغت Format در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Format به فارسی | کاربرد واژه Format | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Format | هم خانواده های کلمه انگلیسی Format | مترادف کلمه Format | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Format | دیکشنری آنلاین Format | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Format در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Format و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Format to PERSIAN
online source for English definitions of Format | synonyms of Format in persian | word origins and etymologies of Format | audio pronunciations of Format | example sentences for Format.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.