Forked tongue persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Forked tongue

زبان دوشاخه (مانند زبان مار)
(مجازی) نیرنگ آمیز
Forked
دوشاخه، چندشاخه، دوراهه، چندراهه، دوشقه، چنگالی، چنگال سان، چنگال دیس
(معمولا با هایفن) – شاخه
Tongue
زبان
رجوع شود به radula
(در برخی حشرات به ویژه زنبور) آلت مکنده (proboscis هم می گویند)
گوشت زبان، زبان گاو (یا گوسفند)
سخن، صحبت، لسان، گویش، زبان، حرف
(جمع) رجوع شود به glossolalia
(سگ شکاری) عوعو (به مجرد دیدن شکار)، پارس
هرچیز زبان مانند: زبانه، (کفش) برگه، زیرچاکی، (زنگ و ناقوس) چکش، (گاری و کالسکه و غیره) تیر وسط، (زمین) باریکه، نواره،(ترازو) شاهین
(قدیمی) سرزنش کردن 0
(قدیمی) گفتن، اظهار کردن 1
لمس کردن، پرماس کردن (به ویژه با زبان)، زبان زدن 2
زبانه دار کردن، با کام و زبانه متصل کردن 3
(موسیقی – ساز بادی را) با زبان زدن (رجوع شود به tonguing) 4
(مانند زبان یا زبانه) بیرون زدن 5
(نادر) پرحرفی کردن
Bull tongue
(امریکا) تیغه ی تعویض پذیر دستگاه شخم زنی (ویژه ی شخم زدن زمین های سخت و بکر)
Double-tongue
(در نواختن فلوت و شیپور و غیره – به سرعت و به طور متناوب نوک و ته زبان را به کار بردن) زبان جنبانی کردن
Mother tongue
زبان مادری
زبان مادر (که زبان دیگری از آن ناشی شده است)
Tongue twister
(واژه یا عبارت) دارای تلفظ دشوار، زبان پیچان
Tongue-lash
(عامیانه) سرزنش، زخم زبان
Tongue-tie

 

معنی و مفهوم لغت Forked tongue در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Forked tongue به فارسی | کاربرد واژه Forked tongue | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Forked tongue | هم خانواده های کلمه انگلیسی Forked tongue | مترادف کلمه Forked tongue | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Forked tongue | دیکشنری آنلاین Forked tongue | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Forked tongue در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Forked tongue و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Forked tongue to PERSIAN
online source for English definitions of Forked tongue | synonyms of Forked tongue in persian | word origins and etymologies of Forked tongue | audio pronunciations of Forked tongue | example sentences for Forked tongue
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی