Filling station persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Filling station

(آمریکا) پمپ بنزین
Filling
(عمل) پر کردن، آکنده سازی، آکنش گری، اجرا، انجام، آکنش
هر چیزی که با آن چیز دیگری را پر کنند (مثلا ماده ی پر کننده ی دندان یا کالباس و کاهو که با آن ساندویچ را پر می کنند)، آکنده، پرکن، پرکنه، آکنه
(پارچه بافی) پود (در برابر: تار woof( )warp هم می گویند)
جا گیر، شکم پر کن، نفاخ
Station
ایستگاه، محل توقف، یام
ایستگاه، پراکنگاه، مرکز رادیو، مرکز مخابراتی
مرکز، مقر، محل، جا، جایگاه، – گاه، موضع، قرارگاه، بودگاه
پایگاه، قرار گاه، پاسگاه
مقام، مرتبه، رتبه، ارج، موقعیت، جاه، پایه
محل ماموریت، محل کار، پست، پست خدمت
(استرالیا) مرکز دامداری
(قدیمی) ایستایی، سکون
(زیست شناسی) زیستگاه، رستنگاه 0
مستقرر کردن، جایگزین کردن،قرار دادن، ایستا کردن، جایگیر کردن، (به محلی) ماموریت دادن (برای اقامت) 1
مرحله، زینه، گامه، ایسته
Station-to-station
(سابقا) وابسته به تلفن دور دست از یک خانه به خانه ی دیگر
Aid station
(ارتش امریکا) درمانگاه خط مقدم جبهه (جهت دادن کمک های نخستین و گسیل به بیمارستان)
Battle station
(ارتش) محل تعیین شده برای هر فرد در موقع نبرد یا اضطرار (اغلب به صورت جمع است)
Coaling station
ایستگاه بارگیری زغالسنگ (بیشتر در مورد ترن و کشتی)
Comfort station
مستراح عمومی
Earth station
(آنتن بشقابی و فرستنده و گیرنده که از زمین با ماهواره ها امواج مخابره می کند) ایستگاه زمینی، فرستنده ی زمینی
Fire station
ایستگاه آتش نشانی (محل ماشین ها و ماموران آتش نشانی)
1

 

معنی و مفهوم لغت Filling station در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Filling station به فارسی | کاربرد واژه Filling station | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Filling station | هم خانواده های کلمه انگلیسی Filling station | مترادف کلمه Filling station | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Filling station | دیکشنری آنلاین Filling station | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Filling station در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Filling station و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Filling station to PERSIAN
online source for English definitions of Filling station | synonyms of Filling station in persian | word origins and etymologies of Filling station | audio pronunciations of Filling station | example sentences for Filling station
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی