معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Fecundate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Fecundate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fecundate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Fecundate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fecundate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Fecundate

گشنور کردن، گشنیدن، بارور کردن، فرآوردن، پرزاد کردن، لقاح کردن، گشن گیری کردن، آبستن کردن، زادمند کردن، حاصلخیزکردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Fecundate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Fecundate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Fecundate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fecundate به فارسی | کاربرد واژه Fecundate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fecundate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Fecundate | مترادف کلمه Fecundate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Fecundate | دیکشنری آنلاین Fecundate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Fecundate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Fecundate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Fecundate to PERSIAN
online source for English definitions of Fecundate | synonyms of Fecundate in persian | word origins and etymologies of Fecundate | audio pronunciations of Fecundate | example sentences for Fecundate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.