معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Fallen به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Fallen به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fallen به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Fallen به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fallen

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Fallen

(اسم مفعول فعل fall) افتاده، فروافتاده، ریخته
بر روی زمین، دراز کشیده، دراز به دراز
تنزل یافته، بی آبرو (شده)، پست (شده)، فروزینه (شده)، گمراه شده، (زن) خراب
منقرض، برافتاده، تسخیر شده، فتح شده، (شهر) گشوده شده، گرفته شده (به زور)
ویران (شده)، خراب (شده)، از میان رفته
مرده، کشته شده، از پای درآمده، شهید جنگی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Fallen

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Fallen

پانویس

معنی و مفهوم لغت Fallen در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fallen به فارسی | کاربرد واژه Fallen | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fallen | هم خانواده های کلمه انگلیسی Fallen | مترادف کلمه Fallen | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Fallen | دیکشنری آنلاین Fallen | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Fallen در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Fallen و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Fallen to PERSIAN
online source for English definitions of Fallen | synonyms of Fallen in persian | word origins and etymologies of Fallen | audio pronunciations of Fallen | example sentences for Fallen.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.