معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Fad به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Fad به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fad به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Fad به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fad

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Fad

(رسم یا مد یا سبک یا رفتار و غیره که برای مدت کوتاهی متداول می شود) رسم زودگذر، مد زودگذر، مد روز، ناپا، باب

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Fad

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Fad

پانویس

معنی و مفهوم لغت Fad در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Fad به فارسی | کاربرد واژه Fad | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Fad | هم خانواده های کلمه انگلیسی Fad | مترادف کلمه Fad | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Fad | دیکشنری آنلاین Fad | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Fad در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Fad و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Fad to PERSIAN
online source for English definitions of Fad | synonyms of Fad in persian | word origins and etymologies of Fad | audio pronunciations of Fad | example sentences for Fad.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.