معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Eye-opener به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Eye-opener به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Eye-opener به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Eye-opener به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Eye-opener

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Eye-opener

هشدار، درس عبرت، (هر چیز) آموزنده، چشم و گوش باز کن، آگاهساز
(عامیانه) مشروب الکلی (به ویژه اگر در بامداد صرف شود)، مشروب چشم گشا

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Eye-opener

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Eye-opener

پانویس

معنی و مفهوم لغت Eye-opener در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Eye-opener به فارسی | کاربرد واژه Eye-opener | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Eye-opener | هم خانواده های کلمه انگلیسی Eye-opener | مترادف کلمه Eye-opener | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Eye-opener | دیکشنری آنلاین Eye-opener | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Eye-opener در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Eye-opener و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Eye-opener to PERSIAN
online source for English definitions of Eye-opener | synonyms of Eye-opener in persian | word origins and etymologies of Eye-opener | audio pronunciations of Eye-opener | example sentences for Eye-opener.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.