معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Exclamation به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Exclamation به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Exclamation به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Exclamation به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Exclamation

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Exclamation

(گفتار ناگهان و از روی شور و حرارت) داد، بانگ، تشر، پرخاش، ندا، فریاد، عتاب
اظهار تعجب، ابراز شگفتی
(واژه یا عبارت) حاکی از تعجب، شگفتی نما، حرف ندا، واژه ی تعجبی (یا شگفتانه)
Pooh
(ندای حاکی از بی صبری یا ناباوری یا پرخاشگری) ا!، په !، د!، اه !
Pooh (2)
(خودمانی) رجوع شود به poop
Pooh-pooh
دست کم گرفتن، اه و پیف کردن، آه واوه کردن، ناچیز شمردن
Exclamation point
نشان شگفت، یاعلامت تعجب
Pooh-bah
(عامیانه – مدیر یا رهبری که چندین مقام را قبضه می کند) جاه طلب، چند شغلی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Exclamation

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Exclamation

پانویس

معنی و مفهوم لغت Exclamation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Exclamation به فارسی | کاربرد واژه Exclamation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Exclamation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Exclamation | مترادف کلمه Exclamation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Exclamation | دیکشنری آنلاین Exclamation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Exclamation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Exclamation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Exclamation to PERSIAN
online source for English definitions of Exclamation | synonyms of Exclamation in persian | word origins and etymologies of Exclamation | audio pronunciations of Exclamation | example sentences for Exclamation.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.