معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Envious به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Envious به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Envious به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Envious به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Envious

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Envious

حسود، رشکین، رشک بر
حسودانه، رشک آمیز
رشک انگیز، حسادت انگیز
رجوع شود به emulous

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Envious

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Envious

پانویس

معنی و مفهوم لغت Envious در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Envious به فارسی | کاربرد واژه Envious | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Envious | هم خانواده های کلمه انگلیسی Envious | مترادف کلمه Envious | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Envious | دیکشنری آنلاین Envious | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Envious در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Envious و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Envious to PERSIAN
online source for English definitions of Envious | synonyms of Envious in persian | word origins and etymologies of Envious | audio pronunciations of Envious | example sentences for Envious.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.