معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Dumpster به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Dumpster به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Dumpster به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Dumpster به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Dumpster

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Dumpster

(آشغالدان بزرگ که آشغال خانه ها را در آن می ریزند و سپس محتویات آن را به بیرون شهر می برند) زباله دان محله

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Dumpster

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Dumpster

پانویس

معنی و مفهوم لغت Dumpster در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Dumpster به فارسی | کاربرد واژه Dumpster | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Dumpster | هم خانواده های کلمه انگلیسی Dumpster | مترادف کلمه Dumpster | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Dumpster | دیکشنری آنلاین Dumpster | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Dumpster در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Dumpster و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Dumpster to PERSIAN
online source for English definitions of Dumpster | synonyms of Dumpster in persian | word origins and etymologies of Dumpster | audio pronunciations of Dumpster | example sentences for Dumpster.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.