معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Drinker به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Drinker به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Drinker به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Drinker به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Drinker

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Drinker

نوشنده، آشامنده
مشروب خور، می خواره، باده گسار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Drinker

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Drinker

پانویس

معنی و مفهوم لغت Drinker در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Drinker به فارسی | کاربرد واژه Drinker | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Drinker | هم خانواده های کلمه انگلیسی Drinker | مترادف کلمه Drinker | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Drinker | دیکشنری آنلاین Drinker | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Drinker در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Drinker و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Drinker to PERSIAN
online source for English definitions of Drinker | synonyms of Drinker in persian | word origins and etymologies of Drinker | audio pronunciations of Drinker | example sentences for Drinker.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.