معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Downpour به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Downpour به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Downpour به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Downpour به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Downpour

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Downpour

باران شدید، رگبار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Downpour

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Downpour

پانویس

معنی و مفهوم لغت Downpour در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Downpour به فارسی | کاربرد واژه Downpour | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Downpour | هم خانواده های کلمه انگلیسی Downpour | مترادف کلمه Downpour | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Downpour | دیکشنری آنلاین Downpour | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Downpour در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Downpour و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Downpour to PERSIAN
online source for English definitions of Downpour | synonyms of Downpour in persian | word origins and etymologies of Downpour | audio pronunciations of Downpour | example sentences for Downpour.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.