معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Didactic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Didactic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Didactic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Didactic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Didactic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Didactic

آموزنده، رهنمودگر، هدایت کننده (به راه راست و غیره)، پندآمیز
آموزشی، وابسته به آموزش و پرورش، نظری (در مقابل عملی)
معلم مآب، (کسی که همیشه می خواهد به دیگران درس بدهد و نصیحت کند)، آموزگارمنش، ملا مکتبی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Didactic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Didactic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Didactic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Didactic به فارسی | کاربرد واژه Didactic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Didactic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Didactic | مترادف کلمه Didactic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Didactic | دیکشنری آنلاین Didactic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Didactic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Didactic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Didactic to PERSIAN
online source for English definitions of Didactic | synonyms of Didactic in persian | word origins and etymologies of Didactic | audio pronunciations of Didactic | example sentences for Didactic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.