معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Determine به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Determine به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Determine به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Determine به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Determine

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Determine

تعیین کردن، معین کردن، مشخص کردن، گماردن، دانسته کردن، معلوم کردن، پیش گذاشت کردن
حکم قطعی دادن، (به طور قطعی) داوری کردن، رای قطعی صادر کردن، مورد مطالعه و نظردهی قرار دادن، نظر نهایی دادن،
ماهیت چیزی را تعیین کردن، پیش گمار کردن
(دقیقا) محاسبه کردن، برآورد کردن، به تحقیق معلوم کردن
(حقوق) به پایان رسیدن یا رساندن، سلب کردن یا شدن
تصمیم گرفتن، اراده کردن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Determine

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Determine

پانویس

معنی و مفهوم لغت Determine در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Determine به فارسی | کاربرد واژه Determine | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Determine | هم خانواده های کلمه انگلیسی Determine | مترادف کلمه Determine | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Determine | دیکشنری آنلاین Determine | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Determine در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Determine و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Determine to PERSIAN
online source for English definitions of Determine | synonyms of Determine in persian | word origins and etymologies of Determine | audio pronunciations of Determine | example sentences for Determine.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.