معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Delacroix, (Ferdinand Victor) به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Delacroix, (Ferdinand Victor) به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Delacroix, (Ferdinand Victor) به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Delacroix, (Ferdinand Victor) به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Delacroix, (Ferdinand Victor)

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Delacroix, (Ferdinand Victor)

اوژن دلاکروا (نقاش فرانسوی)
Eugene
اسم خاص مذکر (مخفف آن : Gene)
Eugene (2)
شهر یوجین (در ایالت اورگان – امریکا)
Ferdinand
اسم خاص مذکر
فردیناند (پادشاه اسپانیا 615
2541 و شوهر الیزابل که هردو به کریستف کلمب رخصت رفتن به امریکا رادادند)
Victor
پیروز، پیروزمند، فاتح، برنده، چیر، چیره، پیروزگر، مظفر
Foch, Ferdinand
فردیناند فوش (ژنرال فرانسوی و سرفرمانده نیروهای متفقین در جنگ اول جهانی)
Ionesco, Eugene
یوجین یونسکو (نمایشنامه نویس فرانسوی – زاده ی رومانی)
Bebel, (Ferdinand) August
اگوست ببل (نویسنده ی آلمانی)
Gauguin, (Eugene Henri) Paul
پال گوگن (نقاش فرانسوی)
Hugo, Victor Marie
اسم خاص مذکر
ویکتور هوگو (نویسنده ی فرانسوی : 5
2081)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Delacroix, (Ferdinand Victor)

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Delacroix, (Ferdinand Victor)

پانویس

معنی و مفهوم لغت Delacroix, (Ferdinand Victor) در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Delacroix, (Ferdinand Victor) به فارسی | کاربرد واژه Delacroix, (Ferdinand Victor) | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Delacroix, (Ferdinand Victor) | هم خانواده های کلمه انگلیسی Delacroix, (Ferdinand Victor) | مترادف کلمه Delacroix, (Ferdinand Victor) | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Delacroix, (Ferdinand Victor) | دیکشنری آنلاین Delacroix, (Ferdinand Victor) | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Delacroix, (Ferdinand Victor) در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Delacroix, (Ferdinand Victor) و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Delacroix, (Ferdinand Victor) to PERSIAN
online source for English definitions of Delacroix, (Ferdinand Victor) | synonyms of Delacroix, (Ferdinand Victor) in persian | word origins and etymologies of Delacroix, (Ferdinand Victor) | audio pronunciations of Delacroix, (Ferdinand Victor) | example sentences for Delacroix, (Ferdinand Victor).
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.