Debenture persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Debenture

رسید (رسمی و امضا شده ی) وام، برگه ی وام
گواهینامه ی استرداد حقوق گمرکی، برگه ی بازپرداخت (حقوق گمرکی مثلا برای تشویق صادر کنندگان)
(جمع) اوراق قرضه (که از سوی دولت یا شرکت ها به فروش می رسد و بهره می پردازد)، سند قرضه
Bond
(هرچیزی که به هم وصل کند یا بچسباند یا سفت کند یا مهار کند) قید، بند، بست، پیوند، همبست، همگر، (جمع) غل و زنجیر، پاوند
(قدیمی) اسارت، زندانی بودن
هرچیز که مردم را به هم نزدیک کند
همبسته کردن، به هم چسباندن، وصل کردن، به هم بستن، بست زدن به، چسبش
تعهد، التزام، عهد، پیمان، وظیفه، میثاق
رجوع شود به bond paper
(شیمی) نیرویی که اتم های مولکول یا فلز را همبسته نگه می دارد، واحد توانایی همبسته شدن معادل یک اتم هیدروژن (در فرمول های شیمی به صورت خط کوتاه یا نقطه نشان داده می شود)
(بازرگانی) تعهد رسمی نگهدارنده ی کالا مبنی براین که مالیات های مربوطه پیش از فروش کالا پرداخت خواهد شد، تعهد نامه، ضمانت نامه
(اقتصاد) ورقه ی قرضه، اوراق قرضه صادر کردن، وامبرگه، رهن، وام مسکن 0
(قدیمی) ضامن، متعهد، به قید تعهد یا تکفل آزاد کردن، کفیل 1
(سنگ تراشی) با هم جور کردن سنگ های دیوار و غیره، جورکردن آجر یا قطعات چوب به طوری که هم خوش طرح و هم محکم باشد
Bond (2)
(مهجور) بنده، زرخرید، غلام
(مهجور) در بندگی، در قید بردگی، بیگار
Bail bond
(حقوق) ضمانت نامه، نامه ای که بنابر آن زندانی به قید کفالت آزاد می شود
Bond paper
کاغذ پشت پارچه ای (که برای چاپ اوراق بهادار به کار می رفت)
کاغذ اعلا، کاغذ ممتاز
Coordinate bond
(شیمی) پیوست هماراست (این نوع اتصال شیمیایی : دو الکترون مشترک توسط فقط یکی از اتم ها داده می شوند) (dative bond هم می گویند)
Covalent bond
(شیمی) پیوند هم گنجا (پیوند اتم هایی که الکترون های مشترک دارند)، پیوند کووالانسی
Dative bond
رجوع شود به coordinate bond
Double bond
(شیمی) پیوند دوگانه، دو پیوند
Hydrogen bond
(شیمی) پیوند هیدروژنی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Debenture

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Debenture

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Debenture در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Debenture به فارسی | کاربرد واژه Debenture | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Debenture | هم خانواده های کلمه انگلیسی Debenture | مترادف کلمه Debenture | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Debenture | دیکشنری آنلاین Debenture | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Debenture در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Debenture و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Debenture to PERSIAN
online source for English definitions of Debenture | synonyms of Debenture in persian | word origins and etymologies of Debenture | audio pronunciations of Debenture | example sentences for Debenture
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی