معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Dastardly به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Dastardly

پست و بزدل، بدکار و ترسو، نابکار، پست فطرت، دون، لئیم، کژدل، نامردانه، ناجوانمردانه
Love-in-a-mist
(گیاه شناسی) سیاه دانه (Nigella damascena از خانواده ی buttercup)
Act
کردار، عمل، کار، کنش، ادا، ژست، فعل، حرکت، رفتار، فریضه
(حقوق) حکم دادگاه، رای مجلس شورا، قانون، مصوبه، متن قانون، حکم، لایحه، سند
(در تئاتر و اپرا) بخش، پرده
(در برنامه های چند نمایشی) هر یک از نمایش ها
وانمود، تظاهر
رل بازی کردن، نقش ایفا کردن، ادای کسی را در آوردن، بازی در آوردن، فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، نمایش دادن، وانمود کردن
رفتار کردن، اقدام کردن، دست به کار شدن، عمل کردن
کار چیزی را کردن، به مثابه چیزی بودن
جانشین یا نماینده بودن 0
اثر کردن
Way
راه، جاده، صراط، ره
(مجازی) راه، راه و رسم
روش، شیوه، طرز، طریق، شگرد، روال، روند، طور، نحوه، سبک، وجه، جور، نمط
ویژگی، خصلت، طبیعت
رفتار، طرز رفتار، روش برخورد
فاصله، دوری، مسافت
طرف، سمت، جهت، سو
(در ترکیب)- راهه، – شاخه، – جانبه، – سویه
وضع، وضعیت، حال 0
لحاظ 1
میزان، مقدار، مقیاس
Re-act
دوباره کردن یا انجام دادن، دوباره عمل کردن
Riot Act
(انگلیس – قانون مصوبه ی 5171) ممنوعیت گردهمایی بیش از دوازده نفر (اگر مخل نظم عمومی بشوند)
Stamp Act
(تاریخ انگلیس و امریکا) لایحه ی تمبر (که امریکاییان را مجبور می کرد مالیات اضافه بدهند: 6
5671)
Volstead Act
(امریکا – 9191 تا 3391) قانون منع فروش مشروبات الکلی

حرف اول الفبای انگلیسی
هر یک از اصواتی که این حرف در زبان انگلیسی دارد
قلم اول هر چیز شامل اقلام و اجزا
A (1)
(پیش از واژه هایی که با حرف صدادار آغاز می شوند تبدیل به an می شود)
یک، یک عدد، – ی (یای نکره یا وحدت)
هر، هر یک، در
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Dastardly

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Dastardly

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Dastardly در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Dastardly به فارسی | کاربرد واژه Dastardly | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Dastardly | هم خانواده های کلمه انگلیسی Dastardly | مترادف کلمه Dastardly | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Dastardly | دیکشنری آنلاین Dastardly | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Dastardly در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Dastardly و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Dastardly to PERSIAN
online source for English definitions of Dastardly | synonyms of Dastardly in persian | word origins and etymologies of Dastardly | audio pronunciations of Dastardly | example sentences for Dastardly.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی