Curtain lecture persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Curtain lecture

سرزنش خصوصی زن از شوهر، سرزنش پس پرده
Lecture
(در کلاس یا جلسه ی خطابه) سخنرانی علمی، گفتاره، خطابه
متن گفتاره، متن خطابه
نکوهش طولانی، انتقاد طولانی
سخنرانی علمی کردن، خطابه ایراد کردن
Curtain
پرده
(هرچیزی که مانند پرده بپوشاند) لایه، پوشش، حجاب، حاجب، جدار
(معماری) دیوار اتاق (در مقایسه با پایه های آن که بار سقف را تحمل می کنند)، تیغه
(تئاتر) پرده ی نمایش، کشیدن پرده (در آغازو پایان نمایش و غیره)، (مجازی) آغاز نمایش
رجوع شود به curtain call
(امریکا – خودمانی – جمع) پایان، مرگ، اجل
پرده دار کردن، با پرده آذین کردن، پرده زدن به
(پرده وار) پوشاندن، پنهان کردن، مستور کردن
Air curtain
پرده ی هوایی
Bamboo curtain
حصیر پرده (اشاره به دیوار سیاسی و اندیش گانی که در سال های 2
9491 چین را از جامعه ملل مجزا کرده بود)
Curtain call
(تئاتر و غیره)
کف زدن حضار (به این منظور که هنرپیشگان دگربار به صحنه بیایند)
بازگشت هنرپیشگان به صحنه (در اثر کف زدن حضار و گاهی برای اجرای برنامه ی اضافی)
Curtain raiser
(تئاتر و غیره)
(نمایش کوتاهی که پیش از برنامه ی اصلی اجرا می شود) مقدمه، پیش درآمد، پیش پرده
(هر رویداد یا سرگرمی مقدماتی و کوتاه) رویداد زودگذر، پیش رخداد
Curtain speech
(در پایان نمایش) سخنرانی جلو پرده
Curtain wall
(معماری) دیوار نازک (که وزن طاق را تحمل نمی کند و می توان آن را برچید)، تیغه
Drop curtain

 

معنی و مفهوم لغت Curtain lecture در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Curtain lecture به فارسی | کاربرد واژه Curtain lecture | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Curtain lecture | هم خانواده های کلمه انگلیسی Curtain lecture | مترادف کلمه Curtain lecture | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Curtain lecture | دیکشنری آنلاین Curtain lecture | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Curtain lecture در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Curtain lecture و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Curtain lecture to PERSIAN
online source for English definitions of Curtain lecture | synonyms of Curtain lecture in persian | word origins and etymologies of Curtain lecture | audio pronunciations of Curtain lecture | example sentences for Curtain lecture
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی