Cruise control persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Cruise control

(دستگاهی که اتومبیل را در سرعت مورد انتخاب راننده ثابت نگه می دارد) کروز کنترل، بهین رو، مهار سرعت
Cruise
(برای تفریح یا جستجو) گشت زدن، پرسه زدن
(جنگلبانی – برای تخمین میزان چوب) در جنگل گشتن، جنگل را وارسی کردن
(هواپیما) با پر بازده ترین سرعت پرواز کردن،سرعت بهینه، (اتومبیل) با سرعتی که راننده از قبل توسط دستگاه خودکار تعیین کرده است حرکت کردن، بهین رو
(به منظور یافتن شریک همجنس باز) گشتن و دید زدن
(در دریا یا خشکی یا هوا) سفر کردن، رهسپار بودن، دریا گردی کردن،نوردیدن
سفر دریایی، سفر تفریحی، نوردش، دریا گردی
Control
(در اصل) ریز اقلام و محاسبات را با مراجعه به دفتر کل سنجیدن و تصدیق کردن
(امور مالی) تنظیم کردن، راستا کردن، وارسی کردن، وارسیدن
(تجربه یا آزمایشی را با مراجعه به تجارب قبلی یا معیارهای مربوطه) تایید کردن
لگام کردن، مهار کردن، کنترل کردن، تحت سلطه درآوردن، واپاد کردن، تحت فرمان داشتن
تنظیم کردن، به کار انداختن
مهار، لگام، کنترل، واپاد، عنان، اختیار، فرمان، بازبینی، وارسی
وسیله ی مهار کردن
(در سنجش و تایید تجربیات علمی) سنجه، معیار
(معمولا جمع) دستگاه (برای تنظیم یا مهار کردن)، ابزار، (دستگاه) هدایت،(رادیو و دستگاه های الکترونیکی و غیره) سویچ، دکمه، پیچ
Cruise missile
(ارتش امریکا) موشک کروز (دارای موتور جت و پرتاب پذیر از هواپیما و کشتی و زیردریایی و غیره)
Ball-control
(فوتبال امریکایی) آهسته کردن بازی توسط تیمی که صاحب توپ است (برای کشتن وقت)
Biological control
(مهار سازواره های مضر به ویژه حشرات با استفاده از جاندارانی که دشمن طبیعی آنها هستند) زیست مهاری، لگام زیستی
Birth control
جلوگیری از آبستنی، کنترل موالید، زادمهار
Control experiment
آزمایش گواه، آزمایش شاهد
Control rod
(فیزیک – راکتور اتمی) میله ی جذب نوترون، سوخت مهار
Control tower
(فرودگاه) برج مراقبت، برج کنترل
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Cruise control

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Cruise control

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Cruise control در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cruise control به فارسی | کاربرد واژه Cruise control | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cruise control | هم خانواده های کلمه انگلیسی Cruise control | مترادف کلمه Cruise control | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Cruise control | دیکشنری آنلاین Cruise control | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Cruise control در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Cruise control و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Cruise control to PERSIAN
online source for English definitions of Cruise control | synonyms of Cruise control in persian | word origins and etymologies of Cruise control | audio pronunciations of Cruise control | example sentences for Cruise control
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی