معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Crazy به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Crazy به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Crazy به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Crazy به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Crazy

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Crazy

دیوانه، مجنون، دچار جنون، خل، چل، کالفته
بی عقل، احمق، بی مخ
دیوانه وار، بی عقلانه، احمقانه
(از خشم یا شگفتی و غیره) از خود بی خود شدن، اختیار از کف دادن
(عامیانه) احمقانه، نابخردانه، غیرعاقلانه
(عامیانه) شیدا، (بسیار) مشتاق، مرده ی چیزی
(در اصل) معیوب، خراب، سوراخ شده، ترکدار، کج و معوج، کج و کوله، یک وری، خم
Act
کردار، عمل، کار، کنش، ادا، ژست، فعل، حرکت، رفتار، فریضه
(حقوق) حکم دادگاه، رای مجلس شورا، قانون، مصوبه، متن قانون، حکم، لایحه، سند
(در تئاتر و اپرا) بخش، پرده
(در برنامه های چند نمایشی) هر یک از نمایش ها
وانمود، تظاهر
رل بازی کردن، نقش ایفا کردن، ادای کسی را در آوردن، بازی در آوردن، فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، نمایش دادن، وانمود کردن
رفتار کردن، اقدام کردن، دست به کار شدن، عمل کردن
کار چیزی را کردن، به مثابه چیزی بودن
جانشین یا نماینده بودن 0
اثر کردن
Crazy bone
رجوع شود به funny bone
Crazy Horse
نام سرکرده ی سرخپوستان داکوتا
Crazy quilt
لحاف صد تکه (که از به هم دوختن قطعات پارچه ی رنگارنگ درست شده)، چهل تکه
(هر چیزی که از بخش های ناجور وگوناگون درست شده باشد) آش شله قلمکار، صد وصله، قاطی پاتی
Stir-crazy
(امریکا – خودمانی) دیوانه در اثر زندان طولانی
Re-act
دوباره کردن یا انجام دادن، دوباره عمل کردن
Riot Act
(انگلیس – قانون مصوبه ی 5171) ممنوعیت گردهمایی بیش از دوازده نفر (اگر مخل نظم عمومی بشوند)
Stamp Act
(تاریخ انگلیس و امریکا) لایحه ی تمبر (که امریکاییان را مجبور می کرد مالیات اضافه بدهند: 6
5671)
Volstead Act

1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Crazy

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Crazy

پانویس

معنی و مفهوم لغت Crazy در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Crazy به فارسی | کاربرد واژه Crazy | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Crazy | هم خانواده های کلمه انگلیسی Crazy | مترادف کلمه Crazy | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Crazy | دیکشنری آنلاین Crazy | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Crazy در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Crazy و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Crazy to PERSIAN
online source for English definitions of Crazy | synonyms of Crazy in persian | word origins and etymologies of Crazy | audio pronunciations of Crazy | example sentences for Crazy.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.