Count noun persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Count noun

(دستور زبان) اسم شمردنی (اسمی که می توان پیش از آن شماره آورد و آن را تبدیل به جمع کرد: مانند dog در مقابل mass noun یااسم جنس : مانند butter)
Noun
(دستورزبان) اسم
Count
شمردن، حساب کردن، آمار گرفتن
صورت برداری کردن، فهرست موجودی را تهیه کردن
به حساب آوردن، شامل کردن، به شمار آوردن
پنداشتن
(معنوی) ارزش داشتن، اهمیت داشتن
ارزش معینی داشتن
(با: on یا upon) روی کسی (یا چیزی) حساب کردن، متکی بودن به
(موسیقی) ضرب گرفتن، گام شماری کردن
شمارش، محاسبه، حساب 0
(قدیمی) account و notice 1
(مشت بازی) شمارش تا ده (که اگر طی آن ده ثانیه مشت باز افتاده برنخیزد بازنده محسوب می شود) 2
(حقوق) اتهام، مورد (اتهام)
Count (2)
کنت (عنوان اشرافی اروپایی که در انگلیس معادل است با: earl)
Mass noun
(دستور زبان) اسم جنس (مانند: love و manhood و butter و news و fairness که شمردنی نبوده و معمولا پس از a یا an نمی آیند – دربرابر: اسم شمردنی count noun)
Verbal noun
(دستور زبان) اسم فعل (در انگلیسی مصدر فعل و فعل با ing – اسم فعل می شوند)
Blood count
آزمایش برای تعیین میزان گویچه های سرخ و سفید خون و گرده های خونی
تعداد گویچه های موجود در مقدار معینی از خون
Body count
شمارش جسدها (مثلا بعد از نبرد یا تصادف)
Count palatine
(در آلمان سابق) کنت
(انگلیس) ارل (earl palatine هم می گفتند)
Head count
شمارش مردم، سرشماری
تعداد مردم شمرده شده، جمع افراد (headcount هم می نویسند)

 

معنی و مفهوم لغت Count noun در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Count noun به فارسی | کاربرد واژه Count noun | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Count noun | هم خانواده های کلمه انگلیسی Count noun | مترادف کلمه Count noun | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Count noun | دیکشنری آنلاین Count noun | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Count noun در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Count noun و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Count noun to PERSIAN
online source for English definitions of Count noun | synonyms of Count noun in persian | word origins and etymologies of Count noun | audio pronunciations of Count noun | example sentences for Count noun
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی