Convenience store persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Convenience store

خواربار فروشی کوچک (که معمولا در جای سهل الوصول قرار دارد و اغلب اوقات باز است)
Convenience
راحتی، آسایش، آسودگی
سهولت، آسانی، بی دردسری
مزیت، فایده
وسیله ی راحتی و رفاه، (جمع) تسهیلات
(انگلیس) مستراح همگانی (conveniency هم می گویند)
Store
انبار کردن، انباشتن، انباردن، اندوختن، ذخیره کردن
(از چیزی) پرکردن یا شدن
(در انبار) به امانت سپردن، با گاژ کردن
محل انبار چیزی بودن، گنجایش داشتن
(کامپیوتر) انبار کردن، (در حافظه ی کامپیوتر) نگهداشتن، (انگلیس) حافظه، انباره
انبار شدن، (در انبار) دوام آوردن، قابل انبارکردن بودن
ذخیره، اندوخته، پس انداز، انباشته، (به ویژه خوراک یا پوشاک یا جنگ افزار – جمع) تجهیزات، ذخایر، ستنج، نهندره، گنجیده
فروشگاه، مغازه، دکان، – فروشی، – خانه
انبار، مخزن، نهادگان، نهشتگاه، نبک 0
فراوانی، وفور، کثرت 1
وابسته به فروشگاه یا دکان، فروشگاهی
Convenience food
خوراک پیش پخته (یخ زده یا در قوطی)، غذایی که پختن یا کشیدن آن آسان باشد
Chain store
فروشگاه زنجیری (یا زنجیره ای)
Department store
فروشگاه بزرگ، فروشگاه چند بخشی
Dime store
رجوع شود به five-and-ten-cent store
General store
مغازه ای که در آن کالاهای متنوعی با هم (نه در بخش های مجزا) به فروش می رسند، مغازه ی فروش خواربار و اسباب منزل، فروشگاه
Package store
(امریکا) فروشگاه نوشابه های الکلی در بطری (نه پیاله فروشی)
Variety store
فروشگاه لوازم متفرقه و ارزان

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Convenience store

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Convenience store

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Convenience store در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Convenience store به فارسی | کاربرد واژه Convenience store | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Convenience store | هم خانواده های کلمه انگلیسی Convenience store | مترادف کلمه Convenience store | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Convenience store | دیکشنری آنلاین Convenience store | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Convenience store در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Convenience store و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Convenience store to PERSIAN
online source for English definitions of Convenience store | synonyms of Convenience store in persian | word origins and etymologies of Convenience store | audio pronunciations of Convenience store | example sentences for Convenience store
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی