معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Confused به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Confused به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Confused به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Confused به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Confused

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Confused

گیج، دست پاچه، سراسیمه، درهم
Love-in-a-mist
(گیاه شناسی) سیاه دانه (Nigella damascena از خانواده ی buttercup)
State
وضع، حالت، (جمع) شرایط، ایستانه
(اجسام و مواد)حالت، بودش
مقام، زینه، مرتبه، درجه، جلال، جبروت، رتبه، مرحله
(گاهی S بزرگ) دولت، نظام حاکم، حکومت، هیات حاکمه
(معمولا S بزرگ – در کشورهای فدرال) ایالت، استان، کانتون
(معمولا S بزرگ) کشور، مملکت، ملک
وابسته به دولت، دولتی، حکومتی
رسمی، وابسته به مراسم رسمی، تشریفاتی، مجلل، پر شکوه
(واضح) تعیین کردن، معین کردن، مقرر کردن، قید کردن 0
اظهار کردن، گوشزد کردن، بیان کردن، گفتن، گزاره کردن، ذکر کردن
A
حرف اول الفبای انگلیسی
هر یک از اصواتی که این حرف در زبان انگلیسی دارد
قلم اول هر چیز شامل اقلام و اجزا
A (1)
(پیش از واژه هایی که با حرف صدادار آغاز می شوند تبدیل به an می شود)
یک، یک عدد، – ی (یای نکره یا وحدت)
هر، هر یک، در
A (2)
گروه خونی آ (رجوع شود به ABO system)
نمره ی الف
(موسیقی) نت ششم در گام لا ماژور C
درجه ی یک، عالی، سرحال، معرکه،قبراق، سالم
A (3)
پیشوند:
در، به، درون
در حال، مشغول
بدون، فاقد، ابی -، بی -، نا [amoral] In
در، درون، داخل، تو
پوشیده، ملبس به

در معرض یکی از پنج حس
مشغول به، دست به کار به
مد، باب روز
از میان گروه یا دسته
در میان، دارای
با، به وسیله ی، به 0
ساخته شده از 1
به درون، به داخل، در داخل 2
(انگلیس) گردآوری کردن
In-
پیشوند: در، به درون، در داخل، به سوی [induct یا infer] (پیش از L می شود: -il، پیش از B و N و P می شود: -im، پیش از R می شود: -ir)
In (2)
مخفف : اینچ
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Confused

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Confused

پانویس

معنی و مفهوم لغت Confused در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Confused به فارسی | کاربرد واژه Confused | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Confused | هم خانواده های کلمه انگلیسی Confused | مترادف کلمه Confused | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Confused | دیکشنری آنلاین Confused | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Confused در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Confused و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Confused to PERSIAN
online source for English definitions of Confused | synonyms of Confused in persian | word origins and etymologies of Confused | audio pronunciations of Confused | example sentences for Confused.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.