Compound time persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Compound time

(انگلیس) رجوع شود به compound meter
Compound
ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم نهاد کردن
(مخلوطی از چند چیز که ماهیت اولیه ی خود را از دست می دهند – در مقابل mixture یا مخلوطی که اجزای آن خواص اولیه خود راحفظ می کنند) ترکیب، آمیزه
(زبان شناسی) واژه ی مرکب، همکرد
مرکب، همنهشته، سرشته، آویخته، دارای دو یا چند بخش
(دستور زبان – جمله ی) همپایه
وخیم تر کردن، تشدید کردن، بدتر کردن
(بانکداری – بهره ی پول و بهره ی متعلق به بهره ی آن را) حساب کردن
(با توافق طرفین) حل و فصل کردن، (به ویژه در مورد بدهی) مصالحه کردن، (با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ وام) سرقضیه را هم -آوردن، (باهم) کنار آمدن، با هم ساختن
Compound (2)
محوطه (دارای یک یا چند ساختمان) حصار
Time
زمان
وقت، موقع، گاه، هنگام
ساعت
دفعه، مرتبه، بار، کش، کرت، پسا، – برابر
(جمع) ضربدر
(موسیقی) ضرب، فاصله ی ضربی
(معمولا جمع) دوران، عصر، زمانه، ایام، اوقات، عهده، ادوار (دوره)، روزگار
عمر، دوران زندگی
مدت، دیرند، پاس 0
دوران خدمت نظام، دوران زندان 1
رجوع شود به timeout 2
نوبت، وهله، پستا 3
زمان چیزی را تعیین یا تنظیم کردن، زمان بندی کردن 4
همزمان کردن، تطبیق کردن (از نظر زمان) 5
(طول مدت چیزی را) سنجیدن، زمان سنجی کردن، سرعت سنجی کردن 6
وابسته به زمان، زمانی، ساعتی، مدت دار، قسطی، زماندار
Compound animal
(جانور شناسی) جانور همجوش (توده ای از جانوران که از یک ولد به وجود آمده و به صورت توده نامتمایزی زیست می کنند: مانندمرجان ها)، جانور همهشته
Compound engine
(مکانیک) موتور مرکب، سیلندر چندگانه

 

معنی و مفهوم لغت Compound time در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Compound time به فارسی | کاربرد واژه Compound time | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Compound time | هم خانواده های کلمه انگلیسی Compound time | مترادف کلمه Compound time | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Compound time | دیکشنری آنلاین Compound time | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Compound time در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Compound time و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Compound time to PERSIAN
online source for English definitions of Compound time | synonyms of Compound time in persian | word origins and etymologies of Compound time | audio pronunciations of Compound time | example sentences for Compound time
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی